Zijn Spaanse tandartsen vergelijkbaar met Nederlandse tandartsen?

In Spanje opgeleide Tandartsen voldoen in alle opzichten aan de Europese norm. En vergelijkbaar met afgestudeerde jonge Nederlandse tandartsen. Ook sluiten zij qua cultuur en arbeidsethos goed aan. De opleiding is volledig erkend in Nederland en de tandartsen kunnen zich zonder meer in het BIG register laten opnemen. Daarmee zijn zij niet automatisch geschikt om in Nederland aan de slag te gaan. Naast een gezonde  ambitie en motivatie, zijn een open persoonlijkheid, Nederlands op niveau B2+ niveau en extra trainingen die gericht zijn op specifieke Nederlandse tandheelkundige onderwerpen vereist. Hierin voorziet Spaanse Tandartsen.

Is er een minimaal aantal kandidaten nodig voor de doorgang van een traject?

Wij proberen altijd groepen van 2-3 kandidaten te vormen voor de taaltraining. Dit doen wij door de selectie procedures zo te plannen dat wij met meerdere kandidaten tegelijk met de opleiding kunnen starten.

Ik wil meerdere kandidaten aannemen, kan dat ook?

Een eigen klasje is ook mogelijk. Zoekt u voor uw organisatie meerdere kandidaten of overweegt u de krachten te bundelen met collega’s  in uw kring of regio die met vergelijkbare problemen worstelen dan bespreken wij deze optie graag met u.

Wat is de doorlooptijd van het verkrijgen van een nieuwe tandarts- collega uit Spanje?

Er starten nieuwe groepen op diverse momenten per jaar. Mogelijk is een kandidaat al geworven en geselecteerd en al gestart of klaar met de trainingen en kan hij/ zij na de selectiegesprekken met u snel aan de slag in uw praktijk. In andere gevallen is er maximaal een doorlooptijd van 12 maanden. Gemiddeld kunt u uitgaan van 3-5 maanden. We kunnen samen met u kijken waar en wanneer een kandidaat het beste bij uw ambities past. Daarna is Spaanse Tandartsen in Nederland nog maximaal 6 maanden voor u aan het werk rond begeleiding.

Hoe zit het met de taaleis ?

Vanaf 1 januari 2017 moeten alle buitenlandse tandartsen die in Nederland aan het werk willen aantonen de Nederlandse taal voldoende machtig te zijn. Dat is het gevolg van de inwerkingtreding van het gewijzigde Registratiebesluit BIG. Voorheen gold de taaleis alleen voor tandartsen van buiten de EU. Een buitenlandse tandarts die in Nederland aan de slag wil, moet kunnen bewijzen Nederlands te beheersen op B2+-niveau, en ook voldoende vaardig te zijn in medisch interactief Nederlands. Spaanse Tandartsen biedt intensieve taaltrainingen in Spanje, met erkende Nederlandse trainers, waardoor de kandidaten hieraan voldoen.

Wat als de kandidaat van mijn keuze niet slaagt voor de Nederlandse taaltoets?

Gedurende de opleidingen legt de kandidaat toetsen af op A1, A2 en B1 en B2+ niveau. Slaagt de kandidaat niet voor deze taaltoetsen, dan kan deze op korte termijn een keer herkansen. In de tussentijd zal de kandidaat wel al uw interne programma voor starters kunnen volgen, zodat geen kostbare tijd verloren gaat. Mocht de kandidaat vervolgens weer zakken dan stoppen wij de samenwerking met de kandidaat en gaan we voor u op zoek naar een nieuwe kandidaat.Wanneer de kandidaat teveel moeite heeft met het leren van de taal dan ontdekken wij dit al in een vroeg stadium nemen wij dan al  maatregelen zo dat dit niet leidt tot een vertraging van plaatsing van een kandidaat in uw praktijk.

Stel dat de Spaanse tandarts niet tevreden is na de start in mijn praktijk?

Uiteraard gaan we samen eerst in gesprek om te kijken wat de (achterliggende) reden is van de onvrede. Mochten we er niet uitkomen en vertrekt de kandidaat zelf dan bespreken wat uw wensen zijn. De kandidaat heeft een opleidingscontract, met bijbehorende boeteclausule, met ons. Dat verplicht hem/haar om tenminste 2 jaar bij de opdrachtgever (de praktijkhouder) te werken, tenzij er onderling andere afspraken zijn gemaakt. In het voortraject wordt al veel aandacht besteed aan wederzijds verwachtingsmanagement.

Stel dat ik na verloop van tijd niet tevreden ben over mijn nieuwe collega?

Mocht u niet tevreden zijn, dan gaan we altijd samen in gesprek om een oplossing te vinden.

Wat is de terugverdientijd voor de investering die ik doe?

Na gemiddeld 1,5 jaar is de initiële investering en het vaste salaris van het eerste jaar terugverdiend. Dit is vergelijkbaar met een jonge tandarts die recent in Nederland is afgestudeerd.

Wat is de 30% regeling?

Als een buitenlandse medewerker in Nederland, in loondienst komt werken, maakt hij/ zij mogelijk extra kosten, de zogenoemde ‘extraterritoriale kosten’. In plaats van het vergoeden van de werkelijke extraterritoriale kosten mag u als werkgever ook de extraterritoriale kosten vergoeden door 30% van het loon, inclusief vergoeding, belastingvrij te verstrekken. Deze gunstige regeling staat bekend als de 30%-regeling. De regeling drukt ook de werkgeverslasten aanzienlijk. Hiervan mag de werknemer maximaal 5 jaar gebruik maken. Hiervoor kan door hem/ haar een verzoek ingediend worden bij de belastingdienst. Deze wordt toegekend als de buitenlandse medewerker aan een aantal voorwaarden voldoet. De 30% regeling wordt doorgaans geregeld door de accountant/ boekhouder van de praktijk, wij ondersteunen daar desgewenst bij Lees er hier meer over