Goed voorbereid aan de slag

Het traject van werving tot en met de begeleiding na de start in uw praktijk bestaat uit de volgende stappen:

 • Werving
  • Werving in directe samenwerking met gerenommeerde universiteiten in Spanje
 • Selectie
  • Interviewronde in Spanje met ervaren Nederlandse recruiters in samenspraak met de opdrachtgever
  • Interview- en testronde rond leer- en taalvaardigheden.
  • Testronde rond tandheelkundige vaardigheden
  • Trainingscontract wordt getekend
 • Training
  • Training Nederlandse taal, cultuur en vaktechnische terminologie naar B2+ in Spanje (600 uur)
  • Training rond de Nederlandse (mond)zorg en specifieke vaktechnische aspecten
 • BIG examenvoorbereiding
  • Bezoek aan potentiële opdrachtgever(s) in Nederland inclusief proefdraaien
  • Indien mogelijk stage van enige weken bij beoogde kliniek in voorlaatste maand opleiding
  • Specifieke examentraining voor “BIG taaltoets”
  • Een (uitgesteld) arbeidscontract wordt ondertekend
 • Begeleiding
  • Regelen van papierwerk, BIG registratie, na examen
  • Indien nodig extra trainingen voor herexamen
  • BSN nummer, bankrekening, lidmaatschap KNMT
  • Hulp bij het vinden van huisvesting

De doorlooptijd van het traject is gemiddeld zo’n 8 maanden voor de werving, selectie en trainingen en daarnaast zullen we u als praktijkhouder/ praktijkmanager en de kandidaat gedurende de eerste 6 maanden  in Nederland begeleiden, ondersteunen en ontzorgen daar waar nodig is.

Werving in directe samenwerking met gerenommeerde  universiteiten in Spanje

Wij werven laatstejaars en recent afgestudeerde Spaanse tandartsen voor het werken in een tandartspraktijk in Nederland. Daarvoor zijn wij een partnership aangegaan met een aantal gerenommeerde publieke en private universiteiten in Spanje. En recent ook in Portugal. Daarbij werken wij  nauw samen met de direct betrokken professoren, decanen en docenten. Hun adviezen helpen ons bij het vinden van de meest gemotiveerde en best voorbereide kandidaten.

De wervings- en selectieprocedure wordt zo gepland, dat meerdere  kandidaten tegelijk met de training kunnen starten. Deze procedure vindt voornamelijk plaats in Spanje. Wij proberen tegenwoordig groepen van 2-3  kandidaten te vormen. De opleidingen starten op diverse momenten per jaar.

Ook in dit stadium kan er al rekening gehouden worden met uw wensen en ambities. Of u nu een kleine, middelgrote of grote praktijk hebt. En zoekt u voor uw keten meerdere kandidaten of overweegt u de krachten te bundelen met collega’s uit de regio die met vergelijkbare problemen worstelen? Een ‘eigen klasje’ is ook mogelijk. Wij werken uw vraag graag met u uit.

Strenge selectie op tandheelkundige vaardigheden, motivatie, ambitie en persoonlijkheid

Naast persoonlijke vaardigheden en motivatie, selecteren wij de Spaanse tandartsen streng op hun tandheelkundige vaardigheden. Dit doen we samen met onze partners van Spaanse universiteiten.  De selectie vindt plaats in drie stappen.

 1. Een interviewronde in Spanje door ervaren Nederlandse recruiters, in samenspraak met tandartsen en/of praktijkmanagers (de opdrachtgever)
 2. In Nederland een tweede serie interviews en testen op het gebied van leer- en taalvaardigheid.
 3. Een aantal praktijkcases: waaronder bijvoorbeeld het behandelen van een patiënt en het prepareren van een kroon op een dummy.

Na deze selectierondes en direct na het afstuderen (of zo snel mogelijk als de kandidaat al afgestudeerd is), starten de kandidaten met het intensieve opleidingstraject.

U kunt een aantal kandidaten voorselecteren op basis van uw aanvraag. Wij zullen u hierbij ondersteunen. Ook worden er kennismakingssessies georganiseerd in Nederland. Indien er een wederzijdse klik is tussen u en de kandidaat, wordt er een uitgesteld arbeidscontract opgesteld met als start datum de dag na de succesvolle afronding van de opleiding in Spanje.

Kennismaking tijdens het proces

U kunt als praktijkhouder en/of praktijkmanager tijdens de opleidingsperiode dus al kennismaken met onze kandidaten. De door u voorgeselecteerde kandidaten worden door u in het Nederlands geïnterviewd. Bij voorkeur gaan de kandidaten daarnaast ook bij u  “proefdraaien”. Hierbij kunt u de kandidaat ook zelf beoordelen op tandheelkundige vaardigheden en sociaalcommunicatieve competenties en kunt u elkaar beter leren kennen. Daarbij is het belangrijk dat er een wederzijdse klik is.

Uitstekend voorbereide kandidaten

Kandidaten worden in de 6-7 maanden voorafgaand aan hun vertrek naar Nederland volledig voorbereid op het wonen en werken in Nederland. Zo volgt hij/zij een intensieve training Nederlandse taal en cultuur en tandheelkundige begrippen in Spanje.  Deze training wordt gegeven door een erkende Nederlandse docent (native speakers). De opleiding wordt afgerond met de voor BIG- registratie vereiste taaltoets op niveau B2+. Het officiële diploma hiervoor kan vooralsnog alleen in Nederland behaald worden. Dit doet de kandidaat bij aankomst in Nederland.

Het Nederlandse opleidingsprogramma er over het algemeen als volgt uit:  600 contacturen rond taal en cultuur met een Nederlandse taaldocent in Spanje en 600 uren zelfstudie (in totaal 24 weken); dit is fulltime en exclusief de tijd benodigd voor maandelijkse examens en een examen op het vereiste B2+ niveau (waarbij de + staat voor de module medisch Nederlands en tandarts<>patiënt communicatie)

BIG registratie en alle documenten en praktische zaken geregeld

De tandarts die uw tandartspraktijk komt versterken is door een strenge werving- en selectieprocedure gekomen en heeft daarna een uitgebreide opleiding doorlopen.

Voordat de kandidaat bij u start, organiseren we een bezoek waarin er o.a. kennisgemaakt wordt met uw team en tandartspraktijk. Tevens worden er tijdens deze week de belangrijkste integratie zaken geregeld en afspraken gemaakt ten aanzien van de gewenste wijze van ondersteuning en samenwerking. Bij de start in uw praktijk is uw nieuwe collega in het bezit van een BIG registratie.

Spaanse Tandartsen faciliteert de eerste 6 maanden ook bij een goede start van de nieuwe Spaanse Tandarts in Nederland. Zo regelt Spaanse Tandartsen zaken als:

 • Aanvragen van een BSN-nummer
 • Aanvragen van de 30% regeling
 • Lidmaatschap van een beroepsvereniging
 • Aanvragen van een bankrekeningnummer
 • Het regelen van de benodigde verzekeringen
 • Indien gewenst ondersteunen wij u bij het vinden van huisvesting voor uw kandidaat

Ook stimuleren we hen om zich snel thuis te voelen in Nederland door bijvoorbeeld lid te worden van een sportclub en om deel te nemen aan intercollegiaal overleg (IQual) in de regio.

De kandidaten zijn nu optimaal voorbereid op het werken in Nederland en klaar om er samen met u een succes van te maken. Bent u ook benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u graag meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Investeringen door u en uw kandidaat

De investering van de kandidaat bestaat uit het 7 maanden fulltime en onbetaald besteden aan het leren van de Nederlandse taal, cultuur en andere genoemde trainingsverplichtingen. Hij/zij start daarmee niet met een grote schuld in Nederland.

Uw investering bestaat uit een tijdinvestering van een aantal selectiegesprekken en een of meerdere ‘proefdagen’ bij u in de praktijk met een of meerdere kandidaten. Daarnaast is er een geldelijke investering. Het betreft hier maatwerk. Afhankelijk van de kandidaat en de praktijk, is de terugverdientijd ca 1,5 jaar. Graag gaan we persoonlijk met u in gesprek over de mogelijkheden en de bijbehorende tarieven.

Garanties

De kandidaat heeft de verplichting tenminste een jaar bij u te blijven werken op straffe van een stevige boete die, mocht deze binnen 6 maanden eom zwaarwegende redenen vertrekken ons in staat stelt deze te vervangen. 

Opleidingscontract / Arbeidscontract

In het traject worden in totaal twee contracten opgemaakt:

 1. Een overeenkomst tussen de opleider in Spanje (onze Spaanse onderneming Work for You SL, handelend onder de naam Trabajar en Holanda) en de  kandidaat en Spaanse Tandartsen voor de training van de kandidaat. De investering is btw-vrij.
 2. Een arbeidscontract tussen uw praktijk en de Spaanse kandidaat voor tenminste een jaar dat begint na de succesvolle afronding van de training in Spanje.

De kandidaat start in Nederland met een loondienstcontract, op een basis van een vast maandsalaris (niet op basis van een % van de omzet). Het maandsalaris bedraagt het minimum van de fiscale 30% regeling voor deze buitenlandse kandidaten. In 2020 is ca. €3.500-€4.000 per maand (excl. vakantiegeld), onder andere afhankelijk van de ervaring die de kandidaat heeft. Dit salaris is enerzijds hoog genoeg om onder de fiscale 30% regeling te vallen en anderzijds wordt het als ruim voldoende door de kandidaten ervaren. Dit stelt u in staat uw totale investering binnen ca 1,5 jaar terug te verdienen. De kandidaat heeft na het eerste jaar geen enkele verplichting en/ of schulden bij Spaanse Tandartsen.

Wilt u  meer weten over de investering en/ of  honorering? Of wilt u binnenkort kennis maken met kandidaten? Wij informeren u graag verder.