Privacy statement

  1. Home
  2. Privacy statement

 

 

PRIVACY STATEMENT

ALGEMEEN

Dit is de privacyverklaring van Spaansetandartsen.nl , onderdeel van de Spaanse bv “Work for you SL” geregistreerd met fiscaal nummer Es B86836673, te San Sebastian de los Reyes, Spanje. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Spaansetandartsen.nl en de verwerkingen via onze website www.spaansetandartsen.nl alsmede met betrekking tot het gebruik van cookies.

Spaansetandartsen.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van onze website en van onze relaties en kandidaten. Wij zorgen er voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Onze medewerkers hebben getekend voor geheimhouding van vertrouwelijke informatie.

HOE WORDEN GEGEVENS GEBRUIKT?

Waarom Spaansetandartsen.nl gegevens nodig heeft
Spaansetandartsen.nl verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Spaansetandartsen.nl uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, dan wel in het kader van uw interesse in vacatures.

Hoe lang Spaansetandartsen.nl uw gegevens bewaart
Spaansetandartsen.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Niet delen met anderen
Spaansetandartsen.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Met bedrijven die gegevens verwerken in het kader van onze samenwerking met hen, zoals de leverancier van ons database systeem, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Spaansetandartsen.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Spaansetandartsen.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Spaansetandartsen.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Wij plaatsen geen cookies die uw surfgedrag bijhouden om op maat gemaakte content en advertenties te kunnen aanbieden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Spaansetandartsen.nl gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Spaansetandartsen.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Spaansetandartsen.nl bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Spaansetandartsen.nl te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

GEGEVENS VAN KANDIDATEN

Wat doen wij met persoonsgegevens van kandidaten voor vacatures: wij gebruiken die gegevens voor wervingsdoeleinden ten behoeve van onze opdrachtgevers.

Wat houdt dit doeleinde in?
Wanneer u een van onze recruiters benadert, of u aanmeldt via de website van Spaansetandartsen.nl (https://spaansetandartsen.nl) dan wel uw gegevens aan ons verstrekt op een congres, nemen wij de door u verstrekte persoonsgegevens op in onze database. Wij verwerken uw persoonsgegevens tevens om onze wervingsdatabase te kunnen beheren en om contact met u op te kunnen nemen. Op deze manier kunnen wij u informeren over nieuwe vacatures of u uitnodigen voor activiteiten.

Op basis van welke rechtsgrondslag doen wij dit voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde?
De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde is uw “toestemming”. Door uw gegevens aan Spaansetandartsen.nl te verstrekken stemt u er uitdrukkelijk mee in dat uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het hierboven, onder beschreven doeleinde. U hebt het recht om uw toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking.

Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde? 
Voor dit doeleinde verwerken wij uw contactgegevens en correspondentie met Spaansetandartsen.nl .

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens die voor dit doeleinde verwerkt worden?
Voor dit doeleinde worden uw persoonsgegevens zo lang bewaard als nodig is om het wervingsproces af te ronden. Indien wij redelijkerwijs verwachten in de nabije toekomst andere interessante vacatures voor u te hebben, kunnen wij uw persoonsgegevens voor deze doeleinden 18 maanden bewaren. Wij bewaren uw gegevens enkel als u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Uw gegevens worden alleen met uw toestemming verstrekt aan onze opdrachtgevers
Persoonsgegevens worden enkel en alleen verstrekt aan onze opdrachtgevers met uw toestemming. Wij zenden nooit zonder in- dan wel toestemming persoonsgegevens aan derden.

GEGEVENS VAN RELATIES

Spaansetandartsen.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt of heeft gemaakt van onze diensten, omdat u deze bij het invullen van een contactformulier op de website of op een congres of beurs aan ons heeft verstrekt, omdat wij u willen informeren over onze activiteiten dan wel willen kunnen uitnodigen voor bijeenkomsten.

Spaansetandartsen.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Uw voor- en achternaam
• Uw adresgegevens
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres

U kunt ons op elk moment verzoeken uw persoonsgegevens uit ons bestand ter verwijderen. Dat kan door het sturen van een mail naar privacy@spaansetandartsen.nl .

TOT SLOT

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@spaansetandartsen.nl . Spaansetandartsen.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen een week, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Spaansetandartsen.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Spaansetandartsen.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Probleem of klacht
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Spaansetandartsen.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Spaansetandartsen.nl op via privacy@spaansetandartsen.nl Mocht u dan alsnog een klacht hebben over de wijze waarop wij omgaan met uw privacy dan kunt u dit melden bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

www.dentalcareprofessionals.nl is een website van Care Professionals BV.

Spaansetandartsen.nl is als volgt te bereiken:
Adres: Paseo del Embajador 59, 28707, San Sebastian de los Reyes, Spanje
fiscaal nummer es B86836673.
Telefoon: 0034652421651

E-mailadres: privacy@spaansetandartsen.nl