Kwaliteit van de Spaanse tandheelkunde

  1. Home
  2. Kwaliteit van de Spaanse tandheelkunde

Recent afgestudeerde kandidaten
Wij werven uitsluitend recent (huidige en vorige collegejaar) afgestudeerde tandartsen bij gerenommeerde faculteiten tandheelkunde in Spanje. De kwaliteit van het Spaanse diploma tandheelkunde is vergelijkbaar met het diploma in Nederland.
De kwaliteit van onze kandidaten borgen wij door de kandidaten zorgvuldig te selecteren, o.a. op advies van hun docenten en door hen uitgebreid te interviewen en te testen dit in samenwerking met Nederlandse tandartsen.

Wij selecteren de Spaanse tandartsen streng op hun tandheelkundige vaardigheden. Zo dienen zij bijvoorbeeld tijdens de 2e selectieronde een patiënt te behandelen, een casus te maken en een kroon te prepareren op een dummy. Tijdens deze 3 onderdelen worden zij geobserveerd en beoordeeld door meerdere ervaren tandartsen.

Vaktechnische voorbereiding op de Nederlandse tandheelkunde!
Kandidaten worden voorafgaand aan hun vertrek naar Nederland en vervolgens gedurende de eerste zes maanden in Nederland tijdens meerdere seminars voorbereid op specifiek Nederlandse zaken. Zo komen onderwerpen ter sprake als preventie beleid, medicijn gebruik, samenwerken met assistentes, de rol van de mondhygiëniste, het Nederlandse zorgstelsel en de administratieve consequenties, etc.

De seminars worden gegeven door sprekers van naam en faam.

In Nederland worden de kandidaten door onafhankelijke begeleiders gecoacht.